بیمارستان دارای بخش های ارایه دهنده خدمت سرپایی اورژانس-دیالیز-پاراکلینیک شامل آزمایشگاه ، سونوگرافی ، سی تی اسکن ، ام آر آی -درمانگاه تخصصی -اتاق عمل- بخش های بستری مردان-زنان-اطفال و بلوک زایمان  , NICU می باشد
 
اورژانس: مسول بخش روح الله دوستمرادی کارشناس پرستاری . بخش اورژانس شامل خدمات تحت نظر و اورژانس اتفاقات می باشد.
دیالیز:مسول بخش خانم مژگان مهری کارشناس پرستاری می باشد
درمانگاه:مسول درمانگاه تخصصی آقای فخرالدین عالیپورکارشناس آزمایشگاه درمانگاه دارای کادر پزشک متخصص اطفال ،زنان،داخلی،چشم-قلب،اعصاب روان ، جراح عمومی ، متخصص بیماری های عفونی می باشد
اتاق عمل:مسول بخش اتاق عمل خانم فهیمه پاپی کارشناس اتاق عمل.تعداد تخت های فعال 3 عدد می باشد
پاراکلینیک :دارای خدمات تصویربرداری،آزمایشگاه و پاتولوژی می باشد .مسولیت بخش تصویربرداری بر عهده خانم محبوبه پورجمشید و آزمایشگاه خانم  افسانه عبدالهی می باشد.
بخش های بستری:
بخش بستری ccu:  مسول بخش خانم سوسن سبزی کارشناس پرستاری---تعداد تخت های فعال 4 می باشد
بخش بستری زنان: مسول بخش خانم اعظم فرجی  کارشناس پرستاری --تعداد تخت های فعال 10 می باشد
بخش بستری مردان:مسول بخش خانم خدیجه ایمانیان کارشناس پرستاری--تعداد تخت های فعال 9 می باشد
بخش بستری اطفال:مسول بخش خانم اکرم حسینیان کارشناس پرستاری--تعداد تخت های فعال17 می باشد
بخش بلوک زایمان:مسول بخش خانم زهره رضوی  کارشناس مامایی--تعداد تخت های زایمان لیبر و پست پارتوم17 می باشد.
بخش NICU : مسئول بخش خانم شکوفه حسنوند عموزاده و دارای تعداد 6 تخت فعال می باشد .
 واحد داروخانه  : مسئول واحد آقای علی محمد درویشی کارشناس فوریت پزشکی و دارای داروخانه سرپایی و بستری می باشد . 

سوالات متداول

شماره تماس بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر چیست

آدرس بیمارستان:

  • آدرس : لرستان ، پلدختر ، کوی بسیجیان ، بلوار بیمارستان ، بیمارستان امام خمینی ( ره )
  • شماره تماس اپراتور:06632228196 الی 8   و 06632228223
در بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر چه پزشکان متخصصی وجود دارد

پزشکان متخصص حاضر در بیمارستان:

متخصصین داخلی:دکتر مریم تاج فر-دکتر امیر سلاح برزین-دکتر شهاب بازوندی

متخصص زنان:دکتر ریحانه رحیمی بشر-دکتر فاطمه صمدی نسب-دکتر الهام هاشمی

متخصص روانپزشکی:دکتر ندا بیضا پور

متخصص قلب:دکتر مسعود دانژه

متخصص ارتوپدی:دکترر عباد اله امرایی

متخصص جراح عمومی:دکتر امین شمس

متخصص اطفال:دکتر علی صفدر  سیاوشی-دکتر علی جعفری

متخصص گوش و حلق و بینی:دکتر الناز ایزدی

offer
انتقادات
و
پیشنهادات